قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون‌های TOEFLو GRE

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون های TOEFL و GRE می رساند که تنها مدارکی از سوی این سازمان مورد تأیید و گواهی قرار می گیرد که مرکز برگزاری آزمون،...